Manual E-Cukai

Panduan Penggunaan e-Cukai DBKK
e-Cukai DBKK User Guide

1. Muat turun dan memasang aplikasi e-Cukai DBKK di dalam telefon pintar atau tablet (Dilakukan sekali sahaja untuk setiap telefon/tablet)
    Download and install e-Cukai mobile app to smart phone or tablet (this is done only once for each phone/tablet)

2. Lancarkan e-Cukai DBKK
    Run e-Cukai DBKK

3. Pilih opsyen “Pay Bill” – pembayaran bill

    Select the option “Pay Bill”


4. Pilih the cara kemasukan

    Choose the Input Method


5. Imbas kod QR yang tertara di bil

   Scan the QR code on the bill


6. Masukkan amaun pembayaran

    Enter the payment amount


7. Pilih cara pembayaran (kad kredit atau pindahan bank)

    Select the mode of payment (credit card or bank transfer)


8. Masukkan maklumat pembayaran seperti yang dikehendaki

    Enter the transaction details as requested


9. e-Cukai DBKK memberikan pengesahan pembayaran diterima

   e-Cukai DBKK returns with confirmation of payment received


10. Masukkan alamat e-mel di mana pengesahan pembayaran akan dihantar

     Enter the email address to which an acknowledgement of payment will be sent


11. Pengguna boleh memilih untuk menyemak sejarah rekod pembayaran

     The user may choose to see past payment history


12. Keluar daripada aplikasi

     Exit the mobile app