Program-program Badan Dakwah

Gotong-Royong Taman Perkuburan Keramat, Batu 2 1/2 Jalan Tuaran akan diadakan mengikut ketetapan seperti berikut :

Tarikh:    17 Disember 2016 (Sabtu)
Masa:      08.00 - 11.00 pagi
Tempat:  Taman Perkuburan Keramat, Batu 2 1/2 Jalan Tuaran

Atur Cara Gotong-Royong Taman Perkuburan Keramat