LATAR BELAKANG

Koperasi Dewan Bandaraya Kota Kinabalu Berhad (Kop-DBKK) telah di daftarkan dengan Suruhanjaya Koperasi Malaysia pada 31 Oktober 2011. Setakat Jun 2018, Kop-DBKK telah mempunyai seramai 190 orang anggota.

 

VISI

MENJADI SEBUAH KOPERASI PBT YANG UNGGUL DI MALAYSIA

MISI

 1. Menjana pendapatan tambahan dengan pulangan yang konsisten dan memuaskan;
 2. Memberi perkhidmatan yang effisien dan mengutamakan kebajikan anggota;
 3. Pembangunan modal insan yang berterusan, melahirkan pemimpin yang berinterigriti tinggi dan mewujudkan  kerjasama berpasukan yang mantap untuk mencapai matlamat yang sama.

OBJEKTIF

A. Perspektif Kewangan

 1. Mendapatkan bantuan kewangan daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia sekurang-kurangnya RM50,000.00;
 2. Mendapatkan pinjaman kewangan daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia sekurang-kurangnya RM500,000.00;
 3. Meningkatkan modal pinjaman kepada anggota sehingga RM100,000.00;
 4. Memberikan dividen ke atas syer sekurang-kurangnya 10% setahun;
 5. Memberikan dividen ke atas yuran sekurang-kurangnya 2% setahun;
 6. Mensasarkan peningkatan keuntungan bersih sekurang-kurangnya 10% setahun.

 

B. Perspektif pelanggan

 1. Menambah anggota koperasi ;
 2. Meningkatkan Kepuasan pelanggan;
 3. Meningkatkan imej & keyakinan;
 4. Mewujudkan tabung bantuan & kebajikan anggota.

 

C. Perspektif Proses Dalaman

 1. Memperkasa tadbir urus Koperasi;
 2. Mewujudkan aturan aktiviti (SOP);
 3. Mewujudkan pengurusan risiko/sistem kawalan dalaman;
 4. Meningkatkan kerjasama berpasukan.

 

D. Perspektif Pembangunan dan Pembelajaran

 1. Memberi peluang kepada anggota untuk menghadiri kursus/latihan kemahiran;
 2. Mengukuhkan kepimpinan;
 3. Menambah baik prasarana dan teknologi.

 

LOGO

logokoperasidbkk

 1

Latar Gunung Kinabalu sebagai gunung yang tertinggi di Asia Tenggara

 2

Bulatan melambangkan sepakatan

 

Warna Merah melambangkan keyakinan, keberanian, kecekapan, kebenaran dan keadilan

 

Warna Putih melambangkan perkhidmatan yang bersih, amanah dan saksama

 

Warna Kuning melambangkan kemakmuran dan kecemerlangan

 

Warna Hijau melambangkan kesegaran,  perkembangan dan kemajuan

 

Warna Biru Tua melambangkan perpaduan,  keharmonian dan semangat kerjasama

 

Warna Biru Muda melambangkan kebenaran,  keyakinan dan kejayaan

 

 

ANGGOTA LEMBAGA DAN BIRO

Pengerusi

Datuk Joannes Solidau

Setiausaha

Puan Fauziahton Ag. Samad

Bendahari

Puan Faridah Dullah

Anggota Lembaga

Encik Robert Lipon

 

Encik Albert Lintanga

 

Encik Dzulfisran Abdullah

 

Puan Dgku Hassanah Pg. Bagul

 

Puan Salmah Aplasin

 

Puan Maureen Sylvester Ajie

 

Puan Dgku Aneeta Pg. A. Khamis

 

Puan Norah Yacob

 

Puan Nur Syafura Anuar Hamdan

 

Nama Biro

Pengerusi Biro

Biro Pengurusan & Urusetia

Puan Fauziahton Ag. Samad

Biro Pinjaman

Puan Nazirah Uda

Biro Pelaburan

Encik Robert Lipon

Biro Promosi & Keahlian

Puan Dgku Hassanah Pg. Bagul

Biro Kebajikan

Encik Albert Lintanga