Date/ Time: 28th May 2015, Thursday
Current Weather: Mostly Cloudy,  Temp: 31°C,  Wind: 1.61km/h
Pengenalan

PENGENALAN JABATAN

 

Tanggungjawab Jabatan Kebersihan & Kesihatan Persekitaran adalah meliputi semua aspek kebersihan dan kesihatan seluruh kawasan  bandaraya berlandaskan pada Undang-undang Kecil DBKK dan undang-undang yang berkaitan seperti berikut:

 1)     Food and eating premises by-Laws 1966

 2)     Hawkers by-Laws 1966

 3)     Markets by-Laws 1966

 4)     Hygiene and conservancy by-Laws 1984

 5)     Anti Litter by-Laws 1984

 6)     Tamu’s by-Laws 1980

 7)     Control of animal by-Laws 1981

 8)     Street and public places by-Laws 1966

 9)     Registration and control of dog by-Laws 1963

 10) Hairdresser by-Laws 1966

 11) Pub and lounge by-Laws 1966

 12) Hotels nad lodging houses by-Laws 1960

 13) Destruction of desease bearing insect act 1975

 14) Anti tobacco regulation 1993

 15) Public health ordinance 1960

 16) Food act 1983

 17) Food regulation 1985

 

Jabatan ini beroperasi berdasarkan kepada empat(4) bahagian iaitu:  

1)     Bahagian Kesihatan Umum  

2)     Bahagian Pengurusan sisa Pepejal dan Perkhidmatan Bandar

3)     Bahagian Pembersihan Bandar dan Pengurusan Pasar

4)     Bahagian Pengurusan Penjaja dan Peniaga Kecil


Visi Jabatan

Mencapai sebuah bandaraya yang terbersih, terindah dan menarik di Malaysia


Misi Jabatan

Membanguna dan menggerakkan kerjasama pintar antara sector awam, sector swasta serta masyarakat awam ke arah bandaraya yang terbersih dan sejahtera berteraskan semangat cintakan Kota Kinabalu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Search DBKK Website:
Newsletter Sign Up
Receive information on the latest Event and happening here!
Look Up